Utbildning till Cert. ICT Terapeut
Utbilda dig till...

NÄSTA START 21-23 JANUARI 2022 - STOCKHOLM

Untitled design (84).png
Cert. ICT Terapeut

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING UTÖVER DET VANLIGA!

SOM CERTIFIERAD ICT-TERAPEUT HAR DU TILLGÅNG TILL VERKTYG & METODER SOM GER DINA KLIENTER NÄST INTILL MAGISKT SNABBA, DJUPA & BESTÅENDE FÖRÄNDRINGAR!

INSTANT CHANGE THERAPY

FRAMTIDENS TERAPIFORM

Untitled design (84).png

ATT UTBILDA DIG TILL ICT-TERAPEUT ÄR EN INVESTERING DU KOMMER TACKA DIG SJÄLV FÖR UNDER MÅNGA ÅR FRAMÖVER.

 

De unikt effektiva verktyg och metoder du använder som terapeut gör att dina klienter får märkbara livsförändringar redan efter en session.

Det ger en fantastiskt härlig känsla av glädje och tacksamhet både för de människor du hjälper och för dig som terapeut.

Många som gått i traditionell terapi säger att ICT är det första som verkligen har hjälpt dem. Som ICT-Terapeut kommer du ha alla förutsättningar för att bli en efterfrågad och högt uppskattad terapeut.

Utbildning till Cert. ICT Terapeut

21-23 JANUARI 2022

Nästa grupp startar

Instant Change Therapy - Terapeututbildning
Instant Change Therapy - ICT AKADEMIN
My color palette (2).png

STOCKHOLM

"Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Verktygen är magiska, djupgående och kraftfulla. Och den personliga utvecklingen är nästintill hisnande.

Malin som ledare är den bästa jag haft. Rekommenderas varmt."


Helene Lilja
www.helenelilja.se

INSTANT CHANGE THERAPY.png

"Efter nästan 15 år som diplomerad samtalsterapeut kom jag äntligen i kontakt med metoder som passar mig och mitt sätt att jobba.

Och Malin som också stärkte mig att faktiskt ”få” vara en färgstark/personlig terapeut."Mia Olsson

www.miaolsson.se

"En enorm resa med personlig utveckling för mig själv, vilket lett till att mitt bidrag till andra kan bli mer djupgående. Detta använder jag mig av dagligen för att förstå medmänniskor och hur och varför vi agerar som vi gör.

De snabba och djupgående verktygen som lärs ut gör att den stereotypa ”vanliga” terapin känns långdragen i onödan. Wow!!!"


Lina Linderson

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

UNDER 7 MODULER KOMMER DU BLAND ANNAT ATT...

Få mängder med transformationsverktyg som ger magiskt snabba resultat för dina klienter.

Få förståelse för hur familjesystemets "lagar" styr oss människor och vad som krävs för att skapa "ordningar".

Lära dig att hitta roten till klientens problem samt hur du gör för att omprogrammera deras undermedvetna så att klienten får en omedelbar förändring.

Lära dig att förstå, läsa av och arbeta med de 5 vanligaste grundförsvaren som hindrar människor från att bli fria och leva i sitt sanna jag.

Öva upp din intuition och hur du använder det på ett konstruktivt sätt i arbetet med klienter.

Lära dig mängder med metoder för att hjälpa klienterna att bli fria från personliga och själsliga sår, emotionella och fysiska trauman, existensiella frågor, ångest, relations-problematik och mycket mer.

Dessutom får du en oerhört transformerande egen personlig resa i och med att utbildningen till stora delar är upplevelsebaserad och vi övar med varandra

Utbildning till Cert. ICT Terapeut
Untitled design (84).png

MODUL 1
INTRODUKTION & VERKTYG

 

 • Själens längtan efter uttryck, självförverkligande och meningsfullhet  
   

 • Introduktion till de 5 försvarsstrukturerna  
   

 • Åsikter och trosföreställningar och hur de står i vägen för större medvetenhet
   

 • Grundläggande förändrings- och transformationsverktyg  
   

 • Vår historia och "storyns" betydelse och upprepande
   

 • Introduktion till att öppna upp för intuition/guidning

Untitled design (84).png

MODUL 2
RÄTTEN ATT EXISTERA

 

 • Djupgående genomgång av försvarsstruktur AVVISNING
   

 • Trauma, chock, paralysering
   

 • Reparera anknytningssår
   

 • Grunderna till familjesystemets betydelse och helande
   

 • Inkarnation i kroppen
   

 • Öppna upp för att hämta in kollektiv information
   

 • Verktyg för omedelbar läkning av trauman/även i andra dimensioner
   

 • Transformationsverktyg

Untitled design (84).png

MODUL 3
RÄTTEN TILL BEHOV

 • Djupgående genomgång av försvarsstruktur ÖVERGIVENHET 
   

 • Beroendeproblematik/ offer
   

 • Behov, förnekelse, krav på uppfyllelse 
   

 • Naturliga ordningar i familjesystem 
   

 • Betydelse av att ta emot/släppa in 
   

 • Matrixer, rensningar av energier 
   

 • Delpersonligheter
   

 • Transformationsverktyg

Utbildning till Cert. ICT Terapeut
Untitled design (84).png

MODUL 4
RÄTTEN TILL EGEN IDENTITET

 

 • Djupgående genomgång av försvarsstruktur GRÄNSLÖSHET 
   

 • Skam/Skuld  
   

 • Förödmjukelse
   

 • Invadering/Gränsdragning
   

 • Medberoende
   

 • Vikten av att äga sin "skugga"
   

 • Dödens betydelse i familjesystemet
   

 • Självförverkligandets betydelse i våra liv
   

 • Transformationsverktyg

Untitled design (84).png

 

 • Djupgående genomgång av försvarsstruktur SVEK
   

 •   Konkurrens/Manipulation
   

 • Agressivitet/Kontroll
   

 • Avund/Splitt
   

 • Falskt själv (mask)/ Autentiskt själv
   

 • Grunder medberoende/
  narcissist

   

 • Klargörande av skillnad på narcissistiskt försvar och patologi
   

 • Konsekvenser av exkluderande i familjesystem
   

 • Frigörelse av trosföreställningar, åsikter i relation till klienter

MODUL 5
RÄTTEN TILL SITT SANNA JAG

Untitled design (84).png

 

 • Djupgående genomgång av försvarsstruktur PERFEKTION
   

 • Känslor/Logik
   

 • Orättvisa
   

 • Inre kritiker/perfektionist
   

 • Kalkylering - Rätt/Fel
   

 • Struktur/Kontroll
   

 • Inre/Yttre auktoritet
   

 • Terapeutens roll/Avidentifiering
   

 • Återta/stärk kontakten med själen  
   

 • Transformationverktyg

MODUL 6
RÄTTEN TILL SINA KÄNSLOR

Untitled design (84).png

MODUL 7
STÄRK TERAPEUTROLLEN

 

 • Hypoteser
   

 • Fördjupning klientrelationen
   

 • Din själs längtan till bidrag
   

 • Bygga/Reparera relation
   

 • Din unika specialisering & marknadsföring
   

 • Etiska regler
   

 • Teoretiskt prov
   

 • Avslutning

Untitled design (84).png

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen varvar teorier med praktiska övningar. Stor del är upplevelsebaserad för att du ska få så djupt förankrad utbildning som möjligt.
 

FÖRKUNSKAPER

Det krävs inga specifika förkunskaper. Din motivation och öppenhet att utveckla dig själv och att vara ett bidrag till andra i deras processer är avgörande. Många som går utbildningen är redan terapeuter, andra går utbildningen för sin egen utveckling och några är nybörjare. Det går utmärkt att kombinera verktygen och metoderna med kunskaper du har sedan tidigare.
 

NÄRVARO

Skulle du bli sjuk eller av någon annan anledning inte kunna delta under en modul kan du ta igen det i en annan utbildningsgrupp.
 

DELTAGARANTAL

Antalet platser är begränsade till max 12 personer vilket gör utbildningen oerhört exklusiv och givande.
 

LÄRARE

Malin Henriksson Pratt

samt assistent &

lärarelev.

FÖR ATT BLI CERTIFIERAD ICT-TERAPEUT

BEHÖVER DU HA GJORT FÖLJANDE

Deltagit på samtliga 7 utbildningsmoduler
 

Haft 40 klientsessioner med klientdokumentation
 

Haft 4 telefonhandledningar kring klientarbete
 

Godkänt teoretiskt prov

(Ett prov med svarsalternativ som kryssas för och där man behöver ha 75% rätt för att bli godkänd. Skulle man inte klara det första gången får man ta en extra telefonhandledning och kan därefter göra provet igen.)

Skriva under och följa de etiska riktlinjerna
 

Teckna ansvarsförsäkring

(Du kan teckna genom ICT Akademin för ett förmånligt pris.)
 

En gång vartannat år gå en 1-dgr uppdateringskurs

(Detta för att lära dig de senaste utvecklade verktygen & metoderna. Kostnad för den ligger för närvarande på ca 1.500kr + moms.)

ICT AKADEMIN

BETALNING HELA BELOPPET 

39.800kr + moms
(Anmälningsavgiften 4.000kr + moms betalas via faktura 3 dgr efter anmälan. Resterande belopp 35.800kr + moms faktureras med förfallodag 14 dagar före utbildningens startdatum.)

 

DELBETALNING 12 MÅNADER 

3.649kr + moms/månad i 12 månader
 

DELBETALNING 18 MÅNADER

2.543kr + moms/månad i 18 månader
 

DELBETALNING 24 MÅNADER

1.990kr + moms/månad i 24 månader

Delbetalningarna börjar samma månad anmälningen kommer in om inget annat är överenskommet. (Skulle du behöva någon annan möjlighet för avbetalning är du välkommen att höra av dig så ser vi om vi kan lösa det).

INGÅR

I priset ingår arbetsmaterial, generöst med fika, snacks och frukt. Ej lunch. Tillgång till en utbildningsportal där information, utbildningsdokument samt loggor går att ladda ner till din dator.

TILLKOMMER

4 individuella telefonhandledningar och litteratur för en total kostnad av ca 4.500 kr. Har du sedan tidigare ingen vana av att arbeta med klienter kan du behöva ta fler handledningar. (Priset för ett handledningstillfälle för dig som går utbildningen är subventionerat till 1.000 kr ).
 

BINDANDE ANMÄLAN

Din anmälan är ekonomiskt bindande och skulle du av någon anledning inte kunna slutföra utbildningen enligt plan, hittar vi ett sätt för dig att ta igen i en senare grupp.

PRIS & BETALNINGS-

MÖJLIHETER

OSÄKER PÅ OM UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG?

VI HÅLLER REGELBUNDET INFORMATIONSMÖTE ONLINE
My color palette.png

Under infomötet går vi igenom och berättar varför ICT ger häpnadsväckande snabba, djupa och bestående resultat samt ger ett litet "smakprov" och visar hur effektiva våra verktyg/metoder är. Informationsmötet brukar vara 1,5-2 timmar.

Du kan också skicka dina frågor via email eller boka in ett telefonsamtal med Malin så hjälper hon dig att reda ut dina frågetecken.


Vi är noga med att utbildningen ska passa dig och är inte intresserade av att "sälja in" till någon som inte är redo att gå den eller inte skulle ha användning av den.