top of page
Untitled design (83).png

INFORMATION OM GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:


1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får de uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida eller via våra kurs/utbildningsplattformar. Dina uppgifter sparas hos vår bokföringsleverantör.  Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER/UTBILDNINGAR & MEDLEMSKAP
Ditt namn och mailadress finns registrerad i våra kursportaler Kajabi, vår emailleverantör Mailerlite samt hos våra säkra betalningsleverantörer Paypal och Stripe.

Vi sparar inspelade gruppsamtal/utbildningsvideos i flera av våra kurser/utbildningar för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna/se för att få ut det bästa av kursen/utbildningen eller om du har missat något. De samtalen sparas så länge kursen/utbildningen pågår, sedan raderas de efter 3 år. I medlemskapsportalen raderas de vart tredje år. Samtalen/utbildningen sparas hos vår molntjänstleverantören för videos som är Vimeo.


4. PÅ HEMSIDAN
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ictakademin.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2020-09-29

bottom of page