top of page
Utbildning till Cert. ICT terapeut

En fantastiskt utvecklingsresa både

professionellt & personligen!

Untitled design (84).png
UTBILDNING TILL
CERTIFIERAD ICT TERAPEUT

VÄLKOMMEN TILL EN UTBILDNING UTÖVER DET VANLIGA!

Header till nyhetsbrev, fb grupper osv (10).png
®
Untitled design (84).png

Instant Change Therapy 

ICT

INSTANT CHANGE THERAPY

®

FRAMTIDENS TERAPIFORM

En investering du kommer tacka dig själv för under många år framöver, kanske resten av ditt liv! 


De unikt effektiva verktyg och metoder du använder som ICT terapeut gör att dina klienter får märkbara livsförändringar redan efter en session.

Det ger en fantastiskt härlig känsla av glädje och tacksamhet både för de människor du hjälper och för dig som terapeut.

Utbildningen till Cert. ICT terapeut ger dig även
behörighet att gå påbyggnads
utbildningen till Cert. Medberoende till narcissist terapeut.

download-1500x1016.png
Infomöte dataskärm (1).png
Utbildning till Cert. ICT Terapeut

Vare sig du är helt ny, har en eller till och med flera terapeututbildningar med dig i bagaget, kommer du med ICT's verktyg & metoder att höja dig till en helt ny nivå.

Många klienter säger att det är först när de upptäckte ICT som de fått den verkligt stora och bestående förändringen de så länge försökt att uppnå genom andra terapier.

Har du en inneboende längtan att kunna bidra med snabba, djupa och bestående livsförändringar till andra människor?

Untitled design (87).png
Copy of Gör dig fri från smärtsamma realtioner (46).png

19 augusti 2023 - Online

NÄSTA GRUPP STARTAR

ICT AKADEMIN
DSC_0986 (2)_edited.jpg

Utbildningen till ICT-terapeut har varit jättebra och överträffat alla mina förväntningar.

Fantastiskt att få gå en utbildning där jag både får nya färdigheter och under tiden får jobba igenom och läka mycket i mig själv.

Jag är också otroligt imponerad av både pedagogiken och verktygen som möjliggjort för mig som inte har någon tidigare erfarenhet av terapeutrollen, att ta emot egna klienter direkt efter avslutad utbildning. 

 

Kristina H Bergström

www.khbdesign.com/ict-terapi

313122273_1863405980674360_3027056192851360183_n.jpeg

Jag kan varmt rekommendera ICT utbildningen. Förutom att du själv gör en utvecklande resa så får du fantastiska verktyg till dina klienter som ger snabba resultat.

Det här är ingen ”traditionell” terapeututbildning, jag skulle mer kalla den för en quantum-terapeututbildning då det är en helt annan nivå!


Ulrika Hederberg

www.ulrikahederberg.se

ICT TROLLSLANDA (1).png
218338341_10159736229051942_5343868515430941800_n.jpeg

Utbildningen har överträffat mina förväntningar. Verktygen är magiska, djupgående och kraftfulla. Och den personliga utvecklingen är nästintill hisnande.

 

Malin som ledare är den bästa jag haft. Rekommenderas varmt!

 

Helene Lilja

www.helenelilja.se

Untitled design (87).png

7 MODULER DÄR DU BLAND ANNAT
KOMMER ATT...

Utkast broschyr.png
 • Få mängder med transformerande och för ICT helt unika verktyg som ger  magiskt snabba resultat för dina klienter.
   

 • Lära dig att läsa av och arbeta med  att frigöra de 5 överlevnadsstrategier vi alla använde oss av i barndomen, som styr våra vuxna liv utan att vi vet om det och som är grunden till i stort sett alla problem dina klienter brottas med. 
   

 • Lära dig metoder som gör att du hittar och avprogrammerar roten till klientens problematik i det undermedvetna, vilket gör att de får bestående  livsförändringar.

 • Få förståelse för hur familjesystemets "lagar" styr oss människor och vad som krävs för att skapa "ordningar".
   

 • Lära dig att frigöra klienter från personliga och själsliga sår, emotionella och fysiska trauman, existensiella frågor, ångest, relationsproblematik, självkärlek, prestationsångest och mycket mer.
   

 • Dessutom får du en oerhört transformerande egen personlig resa i och med att utbildningen  är upplevelsebaserad och vi övar med varandra.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

ALLA MODULER

Utbildning till Cert. ICT Terapeut
Untitled design (15).png

MODUL 1
INTRODUKTION

Untitled design (84)_edited.png

Tillbaka till den du i sanning är
 

Introduktion till de 5 försvarsstrukturerna  

Grundläggande dynamik inre barn

 

Vikten av känslomässig frigörelse
 

Hitta roten till klientens problematik
 

Det undermedvetnas betydelse och hur det styr våra liv
 

Grundläggande transformationsverktyg & Matrixer

Untitled design (31).png

MODUL 2
Rätten att EXISTERA

Untitled design (84)_edited.png

Försvarsstruktur AVVISNING
 

Trauma, chock, paralysering
 

Reparera anknytningssår
 

Avidentifiering inre barn/vuxen
 

Inkarnation i kroppen
 

Kollektiv information
 

Verktyg för omedelbar läkning av trauman/även i andra dimensioner

Untitled design (30).png

MODUL 3
Rätten till BEHOV

Untitled design (84)_edited.png

 Försvarsstruktur ÖVERGIVENHET 
 

Beroendeproblematik/Offer
 

Behov, förnekelse, krav på uppfyllelse 
 
Diagnosers begränsningar

 

Information från kroppen


Förlåtelser och dess begränsningar

Delpersonligheter/Avidentifieringar

 

Transformationsverktyg

Untitled design (33).png

MODUL 4
Rätten till EGEN IDENTITET

Untitled design (84)_edited.png

 Försvarsstruktur GRÄNSLÖSHET
 

Skam/Skuld/Förödmjukelse
 

Invadering/Gränsdragning
 

Passiv aggresivitet
 

Grundläggande lagar i familjesystem

 

Rensning av tidslinje
 

Hopplöshet/Självförverkligande


Avbruten självständighetsprocess
 

Transformationsverktyg  & tidigare liv

Untitled design (32).png

MODUL 5
Rätten till SITT SANNA JAG

Untitled design (84)_edited.png

 Försvarsstruktur SVEK
 

Konkurrens/Manipulation/Kontroll
 

Agressivitet/Avund/Splitt
 

Falskt själv (mask)/ Autentiskt själv
 

Grunder medberoende/narcissist 
 

Klargörande av skillnad på narcissistiskt försvar och patologi

 

Offermentalitet
 

Konsekvenser av exkluderande i familjesystem

Untitled design (28).png

MODUL 6
Rätten till KÄNSLOR

Untitled design (84)_edited.png

 Försvarsstruktur PERFEKTION
 

Känslor & Logik

Orättvisa & Jämförelser

 

Inre kritiker/Perfektionist/Prestation
 

Kalkyleringar & Rätt/Fel
 

Struktur & Kontroll
 

Inre/Yttre auktoritet & Eget val

Värdet av varande kontra görande


Återta kontakten med själen

Untitled design (34).png

MODUL 7
STÄRK TERAPEUT-ROLLEN

Untitled design (84)_edited.png

Hypoteser

 

Repetitioner
 

Din själs längtan till bidrag


Terapeutens roll & Etiska riktlinjer
 

Bygga/Reparera relation med klient
 

Din unika specialisering & marknadsföring
 

Teoretiskt prov
 

Avslutning & Certifiering

ÖVRIGT

UPPLÄGG

Utbildningen varvar teorier med praktiska övningar. Stor del är upplevelsebaserad för att du ska få så djupt förankrad utbildning som möjligt.
 

FÖRKUNSKAPER

Det krävs inga specifika förkunskaper. Din motivation och öppenhet att utveckla dig själv och att vara ett bidrag till andra i deras processer är avgörande.

Många som går utbildningen är redan terapeuter, andra går utbildningen för sin egen utveckling och några är nybörjare.
Det går utmärkt att kombinera verktygen och metoderna med kunskaper du har sedan tidigare.

NÄRVARO

Skulle du bli sjuk eller av någon annan anledning inte kunna delta under en modul kan du ta igen det i en senare utbildningsgrupp.

 

DELTAGARANTAL

Antalet platser är begränsade till max 12 personer vilket gör utbildningen oerhört exklusiv och givande.
 

LÄRARE

Malin Henriksson Pratt samt

lärarelever Maija Tapani & Celina D´sa Cronholm.

Untitled design (89)_edited.png
ICT AKADEMIN
UTBILDNINGENS UPPLÄGG
ICT AKADEMIN
Iconer ICT hemsida (12).png

UTBILDNINGSMODULER
ONLINE VIA ZOOM

Hela gruppen träffas via Zoom 1 gång i månaden vid 7 tillfällen. Här kommer du stegvis lära dig  ICT's verktyg och metoder samtidigt som vi går igenom fördjupande kunskap kring aktuell utbildningsmodul.
 

DELTAGANDE
Dessa utbildningsmoduler är obligatoriska vilket innebär att du behöver se till att du kan vara med vid varje tillfälle. 

Iconer ICT hemsida (8).png

PROCESS & SUPPORT ONLINE VIA ZOOM

Ca en gång i veckan erbjuds du att under 2 timmar delta på det vi kallar för process & support . Här kommer ledaren att arbeta med dig och de andra deltagarna, väva in lärande kring ICT-arbetet samt svara på frågor som kommit upp.

DELTAGANDE
Du väljer själv vid vilka tillfällen du vill vara med. Dock behöver du ha deltagit vid 1 tillfälle/modul och totalt 7 gånger under hela utbildningen. Givetvis kan du delta vid alla tillfällen om du vill det. 

UTBILDNINGS-
PORTAL ONLINE

Iconer ICT hemsida (11).png

Varje månad släpper vi nytt läromaterial där du inför våra utbildningsmoduler ser videos och läser igenom kortare dokument. Detta är INTE "pluggande" utan lärande genom att ta in kunskap på en djupare nivå. 

DELTAGANDE
Detta gör du på egen hand och när det passar dig.  Dock behöver du ha gått igenom och sett alla videos med läromaterial inför nästkommande utbildningstillfälle online.   Materialet tar ca  2-3 timmar per månad att gå igenom, förutom första månaden då det är det dubbla.

KALENDER 

NÄSTA START 19 AUGUSTI 2023

My color palette (1).png

SKROLLA FÖR ATT SE ALLA DATUM
Du kan även lägga till datumen direkt i din kalender genom att klicka på "Lägg in i min kalender" i det vita fältet.

4.png
6.png
2.png

FÖR ATT BLI CERTIFIERAD ICT TERAPEUT
BEHÖVER DU HA GJORT FÖLJANDE

DELTAGANDE
Du behöver ha deltagit online på samtliga 7 utbildningsmoduler. 

 

PROCESS & SUPPORT
Du behöver ha deltagit online vid minst 7 tillfällen på dessa 2 timmars sessioner som erbjuds ca 1 gång i veckan.

UTBILDNINGSPORTAL
På egen hand gått igenom varje modul av läromaterial med videos & kortare dokument.

 

KLIENT SESSIONER

Haft 40 klientsessioner och inlämnade anteckningar från alla sessioner. 
 

HANDLEDNINGAR

Haft 4 telefonhandledningar kring ditt klientarbete samt lämnat in anteckningar från dessa.

GODKÄNT TEORETISKT PROV

Ett prov där varje fråga har 3 svarsalternativ att välja på. Du behöver ha 75% rätt för att bli godkänd. Skulle du inte klara det första gången så tar du en extra telefonhandledning och kan därefter göra provet igen.


ETISKA RIKTLINJER

Skriva under och följa ICT AKADEMINS etiska riktlinjerna.
 

TECKNA ANSVARSFÖRSÄKRING

Du kan teckna genom ICT Akademin för ett förmånligt pris.
 

UPPDATERING

En gång vartannat år gå en uppdaterings-dag online. Detta för att lära dig de senaste utvecklade verktygen & metoderna. Kostnad ligger för närvarande på ca 1.700kr + moms

Untitled design (36).png

PRIS & BETALNINGSMÖJLIGHETER

ICT AKADEMIN

BETALNING HELA BELOPPET 

42.500kr + moms
Faktureras med förfallodag 14 dagar före utbildningens start

 

DELBETALNING 12 MÅNADER

3.896kr + moms/månad
 

DELBETALNING 18 MÅNADER

2.715kr + moms/månad
 

DELBETALNING 24 MÅNADER

2.125kr + moms/månad

Om inget annat är överenskommet ska första delbetalningen vara gjord 14 dagar före utbildningens start. Därefter faktureras nästkommande delbetalningar med förfallodag den sista varje månad.

Skulle du behöva någon annan möjlighet för avbetalning är du välkommen att höra av dig så ser vi om vi kan lösa det).

INGÅR

I priset ingår alla utbildningsmoduler samt ca 1 gång i veckan process & support sessioner, tillgång till utbildningsportal där information, videos & utbildningsdokument samt loggor finns och går att ladda ner till din dator. Du kommer få en utbildningspärm skickad till dig där du kan förvara material om du har möjlighet att skriva ut det.

TILLKOMMER

4 individuella telefonhandledningar för en total kostnad av ca 3.600kr inklusive moms. Har du sedan tidigare ingen vana av att arbeta med klienter kan du behöva ta fler handledningar. (Priset för ett handledningstillfälle för dig som går utbildningen är subventionerat till 1.200 kr ).
 

BINDANDE ANMÄLAN

Din anmälan är ekonomiskt bindande och skulle du av någon anledning inte kunna slutföra utbildningen enligt plan, hittar vi ett sätt för dig att ta igen i en senare grupp.

OSÄKER PÅ OM UTBILDNINGEN ÄR FÖR DIG?

VI HÅLLER REGELBUNDET INFORMATIONSMÖTE ONLINE

Under mötet går vi igenom och berättar varför ICT ger häpnadsväckande snabba, djupa och bestående resultat, ger en inblick i delar av utbildningen samt om någon vill prova så ger vi ett "smakprov" och visar hur effektiva våra verktyg & metoder är.

Informationsmötet brukar vara 1,5-2 timmar och du behöver kunna delta både med ljud och bild för att vi ska kunna interagera med varandra.

Du kan också skicka dina frågor via email eller boka in ett telefonsamtal med Malin så hjälper hon dig att reda ut dina frågetecken.

Vi är noga med att utbildningen ska passa dig och är inte intresserade av att "sälja in" till någon som inte är redo att gå den eller inte skulle ha användning av den.

Infomöte dataskärm.png
ICT AKADEMIN
278771817_10218322131278520_3915631561163248959_n.jpeg

Fantastisk utbildning som är livsförändrande där du får med dig metoder och verktyg som är så effektiva!
 

Malin som lärare är enormt erfaren, unik i sätt att lära ut, äkta, direkt och utbildar dig med så effektiva och givande metoder och verktyg som är livsförändrande!
 

Maria Lundin

Skärmavbild 2021-03-25 kl. 09.35.49.png

Efter nästan 15 år som diplomerad samtalsterapeut kom jag äntligen i kontakt med metoder som passar mig och mitt sätt att jobba.

Och Malin som också stärkte mig att faktiskt ”få” vara en färgstark/personlig terapeut.


Mia Olsson

www.miaolsson.se

lottasbild5.jpg

Utbildningen har varit lååångt över mina förväntningar och vi har kunnat börja träna redan från början.

Jag har aldrig känt mig så förberedd efter en utbildning som nu. Malin är fantastisk på så många sätt, inkännande och varm. Jag är tacksam för min resa och att ni finns!

 

Lotta Byrén

www.naturligtvishälsocenter.com

bottom of page